یاد
توسط : manodeltang
كنيزكى ابوالعيناء را گفت : انگشترى خويش به من ده ! تا ترا به ياد دارم .
گفت : از اين كه ندادم ، مرا به ياد دار!
سه شنبه 27/6/1386 - 0:23
پسندیدم 0
UserName