حدیث روزه
توسط : hodhodesaba
 
 
 امام صادق علیه السلام می فرماید:
* وقتی روزه می گیری باید گوش و چشم و زبان و شکم و دامنت هم روزه باشد و باید دست و دامنت را از آلوده شدن به گناه حفظ کنی ، و تا می توانی سکوت کن ، مگر از کلامی که به خیر است.
* هرکه یک روز در گرما روزه بگیرد و تشنه بماند، خدای تعالی هزار فرشته بر او می گمارد که صورتش را مسح کنند و به او مژده دهند، چون افطار کند، خدای  عز وجل فرماید : چه قدر تو خوشبویی؟ ای فرشتگان من گواه باشید که او را آمرزیدم.
*بهترین جهاد روزه داری در هوای گرم است.
التماس دعا / هدهد صبا
 
دوشنبه 26/6/1386 - 21:41
پسندیدم 0
UserName