مهربانی های ریاضی
توسط : hodhodesaba
 
مهربانی های ریاضی
نسیم را :: با خط کش می سنجند :: و غنچه ها را :: در کفه های ترازو می ریزند
سلامشان بوی عدد می دهد :: و بدرودشان :: شمارش معکوس است
لبخندها را در دل :: به طلا تبدیل می کنند :: و عرض تبسم را :: به عمد طول می دهند
صرفه جویانه :: سر می زنند :: و حال تو را :: از حساب های جاری می پرسند
صرافانِ بی مغازه :: همه جا می گردند :: و مدام تو را در احتمال های طلایی :: ضرب می کنند
ماشین های حساب :: بی حساب می چرخند :: - در عین پریشانی :: جمع الجمع است !
 
سید حسن حسینی

 

دوشنبه 26/6/1386 - 21:19
پسندیدم 0
UserName