يك شب نگهباني در راه خدا
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
 
حضرت رسول (ص) :
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة
يقام ليلها ويصام نهارها .
 
يك شب نگهباني در راه خدا از هزار شب كه نماز خوانند و روز آن را روزه دارندبهتر است .
 
مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنه ، ح 433
 
دوشنبه 26/6/1386 - 21:0
پسندیدم 1
UserName