شرايط زندگي
توسط : hadye_1368

حتي در دشوارترين شرايط زندگي بايد به خاطر داشته باشيم كه چيزي در درون ما هست كه ما را زنده نگه مي دارد_نيروي حيات_كه ما را اعتلا مي بخشد. به ما نيروي حيات مي دهد و گاه از ورطه نوميدي نجاتمان مي دهد روحانيت ومصنويت بدون عشق به زندگي وجود خارجي ندارد ***«ناتانيل براندن»

به قول شاعر كه مي گويد:

زندگي زيباست اي زيبا پسند

                     زنده انديشان به زيبايي رسند

ان چنان زيباست اين بي بازگشت

                         كزبرايش مي توان از جان گذشت

دوشنبه 26/6/1386 - 19:49
پسندیدم 0
UserName