ادامه از حمام حيوانات
توسط : nargess_2004
حمام مورچه:مورچه ها برس هاي تمييز كننده اي در نوك پاهاي خود دارند و پس از به كار بردن اين برس ها با زبان خود آنها را ليس مي زنند تا پاك شود آنها همچنين بدن خود را با زبانشان ليس مي زنند. ملكه مورچه ها نديمه دائمي اش او را ليس مي زند .
حمام خفاش :وقتي بچه ها استحمام مي كنند غالبا گوش خود را فراموش مي كنند ولي خفاش فرا موش نمي كند زيرا صداها را به خوبي تشخيص دهد يك خفاش قسمت انتهايي بال جلوي خود را مثل يك انگشت داخل گوش كرده و مي پيچاند تا كثافت ها خارج شود و بقيه بدنش را با زبان خود  نيش مي زند
دوشنبه 26/6/1386 - 17:13
پسندیدم 0
UserName