رمزی
توسط : aftab

بگو ای محمد پناهم خداست

خدایم ز بت های مردم جداست

بود شاه و ارباب و معبودتان

خداوند بخشنده ی مهربان

اگر شرٌی آید به سوی شما

ز شیطان پنهان و انسان نما

اگر قلبتان را گرفت او نشان

پناه شما شد خدای جهان

دوشنبه 26/6/1386 - 16:50
پسندیدم 0
UserName