مدیر کل جدید رایانه و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیر ساخت منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت،" عبدالحمید فرجادیان " به سمت مدیر کل رایانه و فناوری اطلاعات این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ،طی حکمی از سوی مهندس یوسف پور ، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت مهندس " عبدالحمید فرجادیان " به سمت مدیر کل رایانه و فناوری اطلاعات این شرکت منصوب شد.
در متن این حکم آمده است نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی جنابعالی را به مدت 2 سال به سمت مدیرکل رایانه و فناوری اطلاعات منصوب می نمایم . امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت به بندگان خداوند ، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی و همچنین نصب العین قرار دادن تقوای الهی برابر چارچوب شرح وظائف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمائید.

دوشنبه 26/6/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName