ثواب خواندن سوره مدثر
توسط : aftab

پیامبر(ص)فرمودند:«هر کس این سوره را بخواند خداوند به تعداد هر کس در شهرمکه یا در مدینه  به پیامبر ایمان آورده یا نیاورده ده ثواب به اومیدهد.»

مدثر یعنی:جامه بر سر کشیده

چهارمین سوره قرآن است که در مکه نازل شده است.

 

دوشنبه 26/6/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName