دعا،کلید کامیابی
توسط : aftab
کسی که گنج های دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده که دعا کنی و قبول کرده که جوابت را بدهد.فرمان داده از او بخواهی تا بتو ببخشد.او مهربان و بزرگوار است.بین تو و خود هیچ مامور و دربانی قرار نداده است... 

او کلید گنج هایش را با دعا در دست تو گذاشته است.هر وقت بخواهی،با دعا میتوانی در این گنج ها را بگشایی.

حضرت علی(ع)

دوشنبه 26/6/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName