زندگی یعنی یک ، دو ، سه
توسط : shabangah
ندگی یعنی بازی. سه ، دو ، یک … سوت داور............ بازی شروع شد!!! دویدی ، دست و پا زدی ،غرق شدی ، دل شکستی ، عاشق شدی ، بی رحم شدی ، مهربان شدی… بچه بودی ، بزرگ شدی ،پیر شدی سوت داورــــــ0?ــــــــــ بازی تمام شد... زندگی را باختی
دوشنبه 26/6/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName