به دوستات فرصت بده
توسط : shabangah
برای جبراناشتباهات، به دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی
خدا حرفهایش را در دنیای اطراف ما نوشته است...فقط كافی است به اتفاقات زندگی ات توجه كنیو ببینی خدا در تمام لحظات روز كلمات خاصش را كجا می نویسد...
دوشنبه 26/6/1386 - 16:7
پسندیدم 0
UserName