عشق وساعت شنی
توسط : shabangah
عشق مثل ساعت شنیست همزمان که عقلت را پر میکند عقلت را خالی می سازد.
 (
انیشتن)
دوشنبه 26/6/1386 - 16:6
پسندیدم 0
UserName