زندگی و پروانه
توسط : shabangah
خوشبختی مثلیک پروانه می مونه.....

اگه بری دنبالش فرار می کنه اما اگه آروم باشی می آدروی شونه هات می شینه

پس باآرزوی یک عالمه پروانه برای شما دوستعزیز....
دوشنبه 26/6/1386 - 16:5
پسندیدم 0
UserName