كنستانتين
توسط : alkapon

دردلم بود كه بي دوست نباشم هرگز

چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود

                                                          

                                                                   

         

دوشنبه 26/6/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName