طهارت ساير اعضاى بدن
توسط : یاكریم

طهارت ساير اعضاى بدن

بنابر تعبير آيت الله جوادى آملى: ((گوش و چشم و دست و ساير اعضا نيز راههاى قرآن است)).(1)

گوشى كه صوت ملكوتى قرآن را مى شنود و متإثر نمى شود, گوشى كه در مسير خطابهاى قرآن قرار مى گيرد, اما گويا هرگز كلامى و يا خطابى نشنيده است, گوشى كه از شنيدن غيبت و دروغ و تهمت, لذت مى برد, اين گوش طهارت ندارد. دستى كه ناپاك است و طهارت ندارد, نبايد بسوى قرآن دراز شود ((لا يمسه الا مطهرون))(2) جز دست پاكان بدان نرسد.

پس بايد تمامى اعضإ بدن را, كه راه هاى قرآن هستند, پاك و مطهر نمائيم تا انوار الهى, وجودمان را نورانيت و روشنائى و صفا بخشد.

1-آداب قرآن, مهدى مشايخى,  ص 105.

2-واقعه, 79.

سيدحسن احمدىنژاددوشنبه 26/6/1386 - 15:14
پسندیدم 0
UserName