ضرب المثل هاي ايراني که با حرف (( چ ))‏ شروع میشوند
توسط : mak_mahz
ضرب المثل هاي ايراني که با حرف (( چ ))‏ شروع میشوند ..... ‏ ‏ چار ديواري اختياري !‏ چاقو دسته خودشو نميبره !‏ چاه كن هميشه ته چاهه !‏ چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي !‏ چاه نكنده منار دزديده !‏ چرا توپچي نشدي !‏ چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !‏ چشته خور بدتر از ميراث خوره !‏ چشم داره نخودچي، ابرو نداره هيچي !‏ چشمش آلبالو گيلاس مي چينه !‏ چشمش هزار كار ميكنه كه ابروش نميدونه !‏ چغندر گوشت نميشه، دشمنم دوست نميشه !‏ چنار در خونه شونو نمي بينه !‏ چوب خدا صدا نداره ، هر كي بخوره دوا نداره !‏ چوب دو سر طلا ست !‏ چوب را كه برداري، گربه دزده فرار ميكنه !‏ چوب معلم گله، هر كي نخوره خله !‏ چو به گشتي، طبيب از خود ميازار --- چراغ از بهر تاريكي نگه دار !‏ چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن --- كه گوهر فرو شست يا پيله ور!‏ چه خوشست ميوه فروشي --- گر كس نخرد خودت بنوشي !‏ چه عزائيست كه مرده شور هم گريه ميكنه !‏ چه علي خواجه، چه خواجه علي !‏ چه مردي بود كز زني كم بود !‏ چيزي كه شده پاره، وصله ور نمي داره !‏ چيزي كه عوض داره گله نداره !‏
دوشنبه 26/6/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName