آداب تلاوت قرآن
توسط : یاكریم

طهارت كلى جسم

اولين شرط براى تماس با قرآن, پاك بودن از جنابت و داشتن وضو است و بنابر فتواى حضرت امام خمينى(ره):

((مس نمودن خط قرآنى يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن, براى كسى كه وضو ندارد, حرام است.))

دوشنبه 26/6/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName