هيچ راهي براي آنكه از آينده با خبر شويم
توسط : raki
هيچ راهي براي آنكه از آينده با خبر شويم و بدانيم كه چه در انتظار ماست وجود ندارد پس اي نفس بر خدا توكل كن و صبر داشته باش همه چيز از جانب اوست كه ميرسد و اينچنين هر چه باشد نعمت است
دوشنبه 26/6/1386 - 14:44
پسندیدم 0
UserName