زندگي زيباست،
توسط : raki
زندگي زيباست، اما شهادت از آن زيباتر است. سلامت تن زيباست، اما پرنده‌ي عشق، تن را قفسي مي‌بيند كه در باغ نهاده باشند
دوشنبه 26/6/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName