نهايت تكامل انسان
توسط : raki

 نهايت تكامل انسان اينست كه وجود خويش را وقف تحقق اراده الهي كند و نه اينكه معاذ الله خدا براي تحقق اراده خويش به تو نيازي داشته باشد نه هر چه هست باز هم براي توست

دوشنبه 26/6/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName