نيايش
توسط : raki
جان ما را صفاي خود ده و دل ما را هواي خود ده و چشم ما را ضياي خود ده و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن به
دوشنبه 26/6/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName