ماه رمضان شد ، می و میخانه بر افتاد
توسط : raki

 ماه رمضان شد ، می و میخانه بر افتاد

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 افطار به می کرد برم پیر خرابات گفتم

 که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

 با باده وضو گیر ، که در مذهب رندان

بر حضرت حق این عملت بارور افتاد

دوشنبه 26/6/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName