من چون تويي دارم و تو چون خود نداري
توسط : raki
خداوندا من در کلبه فقيرانه ام چيزي را دارم که تو در عرش کبريايي خود نداري من چون تويي دارم و تو چون خود نداري
دوشنبه 26/6/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName