نيايش
توسط : raki
خدايا! محتاجم مكن كه تهمت به كسى بزنم، زيرا تهمت خيانت ظالمانه اى است
دوشنبه 26/6/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName
x