با خودتان راحت باشيد.
توسط : یاكریم

با خودتان راحت باشيد.

 يكي از كليدهاي طلايي تغذيه مناسب همين عبارت است . با خودتان راحت باشيد و به يك شرط هر چه ميلتان مي كشد بخوريد. آن شرط اين است كه « تا هنگاميكه گرسنه نشده ايد به سراغ غذا نرويد و قبل از آنكه سير شويد دست از غذا بكشيد.  » مطمئن باشيد بدنتان هيچگاه به شما دروغ نمي گويد. همانگونه كه روياهاي شما بيانگر شرايط و نيازهاي روحي و عقدهايي ضمير ناخودگاه شما است در حالتي كه دچار جنون خوردن- يك نمونه اش آن چيزي است كه در ميهماني ها رخ مي دهد- نشده ايد و عقلتان كاملاً سر جايش است با آرامش كامل بر روي اين موضوع كه چه مي خواهيد بخوريد فكر كنيد و آنگاه غذايي را انتخاب كنيد و از آن بمقداري كه سير شويد و باز هم تاكيد مي كند بمقداري كه سير شويد بخوريد و همواره سلامت باشيد.

دوشنبه 26/6/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName