برای خوش تیپی رژیم نگیرید
توسط : یاكریم

برای خوش تیپی رژیم نگیرید

مي گويند: « سگي بدنبال آهويي مي دويد آهو گفت اي سگ بدنبال من نيا كه به من نمي رسي.
من براي نجات جان خود مي دوم ولي تو براي آنكه بوظيفه ات عمل كني»  نيل به اهداف رژيم درماني و اصولاً رسيدن به هر هدف ديگري نيز همانگونه است يعني هنگامي موفق خواهي شد كه رسيدن به آن هدف را براي نجات جان و سلامتي بهروزي و كامراني خودتان بدانيد نه براي آنكه بوظيفه اي عمل كنيد يا آنكه در انظار زيبا، فهيم، دانا، خوش تيپ، روشن فكر يا باصطلاح با كلاس بنمائيد.

دوشنبه 26/6/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName