زندگي

 

زندگي هنر بافتن پارچه زيبايي است، زندگي دوختن شادي هاست و به تن کردن پيراهن گلدار اميد

دوشنبه 26/6/1386 - 13:5
پسندیدم 0
UserName