عشق
توسط : hadye_1368

عشق.......

عشق كه بازاربتان جاي اوست

سلسله برسلسله سوداي اوست

گرمي بازار خراب است عشق

اتش دل هاي كباب است عشق

گفت به مجنون صنمي در دمشق

كاي شده مستغرق درياي عشق

عشق چه و مرتبه ي عشق چيست؟

عاشق و معشوق دراين پرده كيست؟

عاشق يك رنگ و حقيقت شناس

گفت كه: اي محواميد وهراس

نيست بجزعشق دراين پرده كس

اول واخرهمه عشق است وبس

 

نظر**____يادتون**____نره

دوشنبه 26/6/1386 - 12:47
پسندیدم 0
UserName
x