حتما بخونید ضرر نداره ...............
توسط : mostafa2_gh

سخن رنج مگو

جز سخن گنج مگو

بر از این بی خبری ، رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت

آمدم نعره نزن ، جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم

گفت آن چیز دگر نیست ، دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت

سر بجنبانکه بریجز که به سر هیچ مگو

گفتم این روی فرشتست عجب یا بشر است

گفت این غیر فرشت است و بشر هیچ مگو

گفتم این چیست ، بگو زیر و زبر خواهم شد

گفت می باش چنین ، زیر و زبر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه ی پر نقش و خیال

خیز از این خانه و رو ، رخت ببند هیچ مگو

*******

آنان که به سر در طلب کعبه دویدند

چون عاقبت و الامر به مقصود رسیدند

رفتند در آن خانه که بینند خدا را

بسیار بجستند ، خدا را ندیدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف

ناگاه صدایی هم از آن خانه شنیدند

که ای خانه پرستان چه پرستید گل سنگ

آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند...

 من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

نظر یادتون نره   mostafa2_gh

دوشنبه 26/6/1386 - 12:45
پسندیدم 0
UserName