سه چیز در مؤمن نیست
توسط : mohsenpour
 

امام ششم: سه چیز در مؤمن نیست:کسی که بخل و حسد وترس دارد ایمان ندارد،مؤمن ترسو و حریص و بخیل نیست.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:36
پسندیدم 0
UserName
x