سه چیز نشانه اجابت دعا
توسط : mohsenpour
 

امام ششم فرمود سه چیز نشانه اجابت دعا است: چون تنت لرزید،واشکت روان شد،ودلت ترسید،به رحمت حق امیدوار باش که تیرت به هدف رسیده.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName