ترس فقر و طلب فخر
توسط : mohsenpour
 

حضرت علی:ترس فقر و طلب فخر مردم را هلاک کردند.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:31
پسندیدم 0
UserName