آيا دانسته ايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط : hesam_k_2007
آيا مي دانسته ايد ؟؟؟؟
آيا مي دانسته ايد كه فقط سي درصد از مارهاي دنيا سمي هستند .
آيا مي دانسته ايد كه يك زنبور بايد بر روي چهار هزار گل بنشيند تا به اندازه ي يك قاشق عسل تهيه كند.
آيا مي دانسته ايد كه مساحت درياچه خزر چهار برابر مساحت استان اصفهان است.
آيا مي دانسته ايد كه ظروف پلاستيكي تقريباٌ پنجاه هزار سال در برابر تجزيه و فساد مقاومند.
دوشنبه 26/6/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName