آب تلخ،آب گوگرد
توسط : mohsenpour
 

دو قسم آب(آب تلخ،آب گوگرد) نوح پیغمبر را اجابت کردند.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName
x