شیطان و حضرت نوح
توسط : mohsenpour
 

شیطان به حضرت نوح فرمود می خواهی دو خصلت به تو یاد دهم؟ از حسد دوری کن زیرا همان حسد است که مرا به این روز سیاه نشانده،از حرص دوری کن که حرص آدم را از بهشت رانده و دور مانده کرد.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName