نیکی و صدقه
توسط : mohsenpour
 

امام پنجم:نیکی و صدقه فقر را بر طرف کنند عمر را بیفزایند وهفتاد مرگ بد را دور کنند.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:19
پسندیدم 0
UserName