کفر و بدهکاری
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا:پناه می برم به خدا از کفر و بدهکاری(بدهکاری برابر کفر است)

دوشنبه 26/6/1386 - 12:14
پسندیدم 0
UserName