صلۀ رحم
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا:کسی که از وسعت رزق و تأخیر مرگ خوشش می آید صلۀ رحم کند.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:10
پسندیدم 0
UserName