خواب
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا فرمودکه،مادر سلیمان گفت: پرهیز کن از خواب بسیار در شب زیرا خواب بسیار در شب شخص را در روز قیامت فقیر می دارد.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:8
پسندیدم 0
UserName