آوازه خوانی
توسط : mohsenpour
 

غنا و آوازه خوانی سبب نفاق و فقر است.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName