كنستانتين
توسط : alkapon

سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشي بود در اين خانه كه كاشانه بسوخت

تنم از واسطه ي دوري دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بين كه ز بس آتش اشكم، دل شمع

دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

آشنايان نه، غريبست كه دلسوز منند

چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت

دوشنبه 26/6/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName