فوايد روزه
توسط : یاكریم

اگر شخصی برای کسب خشنودی الله  و از ترس عذاب او از چيزهای حلال اجتناب می کند، پس پرهيز کردن از حرام برايش آسان تر می گردد.

دوشنبه 26/6/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName