تنفس 24ساعته
توسط : mohsenpour
 

هر فردی در طول 24ساعت،23هزار بار نفس می کشد.

دوشنبه 26/6/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName
x