فوايد روزه
توسط : یاكریم
 در هر روزه افطاری خداوند مردمانی را که از آتش دوزخ رهايی مي ابند انتخاب مي کند. در روزه گرفتن خردمندی بسيار و فوايد بی شمار است که وابسته به تقوا و پرهيزگاری مي باشد چنانکه الله تعالی می فرمايد: " ... تا شما پرهيزگاران شويد. «البقره ۲:۱۸۳»"
دوشنبه 26/6/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName