سخنان بزرگان
توسط : ادیسه
آموزش ضرورت زندگی است ، اگر صدا را یک آموزش دیده ای ایجاد کند ، حاصلش موسیقی است . پرمودبترا
دوشنبه 26/6/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName
x