داوینچی
توسط : mohsenpour
 

داوینچی همزمان با یک دستش می نوشت و با دست دیگرش نقاشی می کشید.

دوشنبه 26/6/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName
x