سخنان بزرگان
توسط : ادیسه

مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری وادارید . امرسون

دوشنبه 26/6/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName
x