هفت چيز انسان را از پاي در مي آورد و هلاك ميسازد:
توسط : mostafa2_gh

1-سياست بدون شرف

       2- لذت بدون وجدان

           3- پول بدون كار

               4-شناخت بدون ارزشها

                   5- تجارت بدون اخلاق

                      6- دانش بدون انسانيت

                          7- عبادت بدون فداكاري

 

سه شنبه 13/6/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName