چی بگم
توسط : mostafa2_gh

براي دوستت تمام محبت خود را ظاهر نكن چون با اندك تغييري تو را دشمن مي دارد

 

 

سه شنبه 13/6/1386 - 17:57
پسندیدم 0
UserName